Address: Bodenhof 4, 6014 Luzern, Switzerland
  Contact: +41 795 918 269

Doctor

MUDr. Peter Mesár

Mám 12-ročné skúsenosti s prácou na detskej onkológii a preto viem, že pupočníková krv môže pomôcť pri liečbe určitých druhov nádorových ochorení v detskom veku. Avšak za nemenej dôležitú považujem aj možnosť použiť pupočníkovú krv v liečbe stále sa rozširujúceho spektra nemalígnych (nezhubných) ochorení, vzhľadom na obsah mezenchymálnych kmeňových buniek v tejto vzácnej a ničím nenapodobiteľnej tekutine. Pupočníkovú krv mám odloženú od oboch mojich detí a urobil by som to znovu, pretože to považujem za veľmi dobrú investíciu do budúcnosti.

MUDr. Erik Dosedla
MUDr. Erik Dosedla

"Odber kmeňových placentárnych buniek považujem za formu poistky do budúcnosti. Verím, že nikdy nedôjde k ich použitiu u mojich detí...

MUDr. Marcela Lancošová
MUDr. Marcela Lancošová

„Myslíme na budúcnosť syna, hoci radšej by som bola, keby sme túto krv použiť nemuseli. Zamrazené máme až dva cenné balíčky...

MUDr. Peter Zelený
MUDr. Peter Zelený

Uskladniť pupočníkovú krv sme sa rozhodli ešte pred narodením nášho dieťaťa. Je to poistka do budúcnosti...