Address: Bodenhof 4, 6014 Luzern, Switzerland
  Contact: +41 795 918 269

Doctor

MUDr. Katarína Greksová, PhD.

Pupočníkovú krv som dala odobrať svojim 2 chlapcom /dvojičkám/ Maťkovi a Miškovi, lebo použitie je možné všade tam, kde je indikovaná autológna transplantácia. U detí sú zadefinované diagnózy, hlavne nádory typické pre detský vek, niektoré hematologické diagnózy, kde sa môže autológna transplantácia použiť. Navyše, dvojčatá sú dvojvaječné, je medzi nimi vysoká pravdepodobnosť zhody, ktorá by im mohla v budúcnosti umožniť použitie pupočníkovej krvi navzájom, v prípade ochorení, u ktorých je žiadúce použiť alogénny transplantát. Kmeňové bunky majú široké spektrum použitia, od zhubných ochorení cez autoimunitné a v blízkej budúcnosti nájdu svoje využitie aj pri regenerácií tkanív, čo predstavuje poistku na celý život.
Tak ako vravím svojím pacientkam, ktoré zvažujú odber, nech si predstavia situáciu, že si zaplatia odber a každý rok budú platiť symbolické “skladné” a nič sa nestane, alebo situáciu, že pupočníkovú krv si odobrať nedajú, dieťa im ochorie na diagnózu, kde by bola indikovaná autológna trasplantácia a nemajú nič. Druhá alternatíva je dosť desivá. Viem, že všetko ohľadom narodenia dieťaťa /u mňa až dvoch naraz/ je nákladná investícia, ale môže zachrániť život.

MUDr. Peter Zelený
MUDr. Peter Zelený

Uskladniť pupočníkovú krv sme sa rozhodli ešte pred narodením nášho dieťaťa. Je to poistka do budúcnosti...

MUDr. Peter Mesár, Pediater
MUDr. Peter Mesár

Mám 12-ročné skúsenosti s prácou na detskej onkológii a preto viem, že pupočníková krv môže pomôcť pri liečbe určitých druhov nádorových ochorení v detskom...

MUDr. Peter Suchánek
MUDr. Peter Suchánek

Pred 12 rokmi som prvýkrát experimentálne v spolupráci so Združenou tkanivovou bankou LF UPJŠ odoberal pupočníkovú krv u...