Address: Bodenhof 4, 6014 Luzern, Switzerland
  Contact: +41 795 918 269

Doctor

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

„Každý rodič chce pre svoje dieťa len to najlepšie. Ja patrím ku generácii ktorá nemala šancu zabezpečiť pre svoje deti kmeňové bunky z pupočníkovej krvi. Som veľmi rád, že vďaka vede je postarané o mojich vnukov. Výskum v oblasti kmeňových buniek napreduje veľmi rýchlo . To čo dnes vieme je len zlomok toho, čo tento dar pre novú generáciu bude znamenať. Preto som neváhal ani chvíľu a pre vnukov som pupočníkovú krv nechal odobrať ako istotu zdravia, ako istotu možnej pomoci aj iným, ako garanciu budúcnosti.“

MUDr. Peter Suchánek
MUDr. Peter Suchánek

Pred 12 rokmi som prvýkrát experimentálne v spolupráci so Združenou tkanivovou bankou LF UPJŠ odoberal pupočníkovú krv u...

MUDr. Marcela Lancošová
MUDr. Marcela Lancošová

„Myslíme na budúcnosť syna, hoci radšej by som bola, keby sme túto krv použiť nemuseli. Zamrazené máme až dva cenné balíčky...

MUDr. Erik Dosedla
MUDr. Erik Dosedla

"Odber kmeňových placentárnych buniek považujem za formu poistky do budúcnosti. Verím, že nikdy nedôjde k ich použitiu u mojich detí...