Address: Bodenhof 4, 6014 Luzern, Switzerland
  Contact: +41 795 918 269

Clinical studies using stem cells

Desiatky klinických štúdií prebiehajúcich vo svete overujú účinnosť  kmeňových buniek pri rôznych medicínskych diagnózach.

Prebiehajúce klinické štúdie
Pupočníková krv
1. DMO, Neurologické poškodenia, Traumatické poškodenia mozgu a chrbtice, Autizmus, HIE, Získaná senzoneurálna hluchota u detí, Alzhaimer
2. Hypoplastický syndróm ľavej komory
3. Crohnova choroba
4. Diabetes typ I, II
5. Regenerácia kostných tkanív a chrupaviek
6. Reumatologická artritída
7. Transplantácia krvotvorných kmeňových buniek
8. Diabetická noha
9. Malígne a nemalígne ochorenia

Tkanivo pupočníka
1. Lupus, Autizmus
2. Poškodenia miechy
3. Kardiomyopatie
4. Zlyhanie a cirhóza pečene
5. Diabetes typ I, II
6. Reumatoidná artritída, Ulcerózna kolitída
7. Podpora transplantácie krvotvorných kmeňových buniek
8. Kritická ischémia dolných končatín, Rozsiahle a závažné popáleniny
9. Skleróza multiplex, Osteoartritída

Tkanivo placenty
1. Hypoxia mozgu pri narodení
2. Idiopatická pľúcna fibróza
3. Ankylozujúca spondylitída
4. Podpora pri transplantácii krvotvorných kmeňových buniek
5. Crohnova choroba
6. Erektilná dysfunkcia
7. Malígne a nemalígne hematologické ochorenia


Prehľad klinických štúdii s využitím pupočníkovej krvi, tkaniva pupočníka a placenty.

Klinické štúdie, ktoré využívajú kmeňové bunky z perinatálnych tkanív dieťaťa

S cieľom overiť bezpečnosť a účinnosť novej liečby sa vo svete vykonávajú dlhodobo monitorované klinické štúdie, ktoré podliehajú prísnym pravidlám a kontrolám počas celej doby trvania. Vďaka klinickým štúdiám sa otvárajú nové možnosti liečby. Prvé štúdie s použitím kmeňových buniek z pupočníkovej krvi pri neurologických poruchách sa objavili v roku 2004, odvtedy sa potvrdila bezpečnosť a uskutočniteľnosť ich podania. V súčasnosti prebieha vo svete, najmä v USA, Kórei, Číne a Indii vyše 300 klinických štúdií s pupočníkovou krvou. Sú zamerané na diagnózy:

  • hematoonkologické (napr. expandované bunky z pupočníkovej krvi, nižší výskyt choroby štep verzus hostiteľ, závažná aplastická anémia, rôzne typy lymfómov a onkologických ochorení),
  • vrodené detské ochorenia (metabolický a imunitný systém),
  • neurologické (u predčasne narodených detí, deti so všeobecným oneskoreným vývojom, pri hypoxicko-ischemickej encefalopatii, detskej mozgovej obrne, získanom poškodení mozgu, poškodení mozgu u detí narodených v termíne, mŕtvici, autizme, pri poruchách autistického spektra a iných.)
  • kardiologické (hypoplastický syndróm ľavej komory),
  • získaná strata sluchu, popáleniny.


Aj na Slovensku prebieha klinická štúdia pri liečbe detskej mozgovej obrny. Viac o tejto štúdii.

V pupočníkovej krvi sa nachádzajú najmä hematopoetické (krvotvorné) a mezenchymálne kmeňové bunky. Do miesta poškodenia sú, po intravenóznom podaní, priťahované zápalovými faktormi produkovanými v poškodenom tkanive. Následne sú schopné regenerovať poškodené nervové tkanivo najmä vďaka svojim dvom vlastnostiam – diferenciácii a imunomodulácii.
Regenerácia mozgu pomocou kmeňových buniekKým ich schopnosť diferenciácie umožňuje nahradiť poškodené tkanivo, imunomodulačnými schopnosťami znižujú zápalové procesy prítomné pri mnohých ochoreniach, ako aj pri hypoxických a ischemických poškodeniach mozgu, ako sú detská mozgová obrna, hypoxicko-ischemická encefalopatia, ale aj autizmus a tým dochádza k regenerácii mozgu.

V tkanive pupočníka sa nachádza veľké množstvo mezenchymálnych kmeňových buniek, ktoré sú schopné ovplyvňovať imunitné procesy v tele a meniť sa na rôzne typy špecializovaných buniek ľudského organizmu a ich význam je predovšetkým v regenerácii tkanív. Klinické štúdie s týmito bunkami prebiehajú v oblasti podpornej liečby po transplantáciách krvotvorných kmeňových buniek, kde sa ukazuje ich význam pri predchádzaní choroby štep verzus hostiteľ a lepšiemu a rýchlejšiemu prijatiu buniek organizmom. Štúdie prebiehajú aj v oblasti imunomodulácie pri chronických zápalových ochoreniach a autoimunitných ochoreniach a tiež pri regenerácii poškodených tkanív (pečeň, pankreas, koža, kosti, srdce, chrupavky a iné).

Tkanivo placenty je významný zdroj mezenchymálnych kmeňových buniek a tzv. endoteliálnych progenitorov, ktoré podporujú tvorbu nových krvných ciev. Výhoda buniek získaných z placenty je, že vďaka ich imunologickej naivite sú oveľa lepšie tolerované v organizme príjemcu. Na stránke, ktorá ponúka prehľad klinických štúdií vo svete sú uverejnené aj štúdie v oblasti imunomodulácie, kde sa skúma vplyv týchto buniek pri chronických zápalových ochoreniach, napr. pri Crohnovej chorobe a ankylóznej spondylitíde a tiež pri regenerácii poškodených tkanív ako je idiopatická pľúcna fibróza, ischemická mozgová príhoda, hemoragická cystitída, pľúcna sarkoidóza, či metabolické ochorenia.

Aktuálny prehľad o prebiehajúcich klinických štúdiách poskytuje stránka www.clinicaltrials.gov.

Are you interested to learn more? Call us at +421 905 684 252 or click here to send us a message.