Address: Bodenhof 4, 6014 Luzern, Switzerland
  Contact: +41 795 918 269

Doctor

MUDr. Robert Paldia, CSc., MUDr. Blažena Paldiová

Je to už viac ako 15 rokov, keď sme pracovali spolu s manželkou, ktorá je takisto gynekologička na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike na Šulekovej. Vtedy sa začala aj naša spolupráca a odbery pupočníkovej krvi. Výskum a skúsenosti s autológnymi a súrodeneckými (alogénnymi) transplantáciami pri liečbe leukémií, lymfómov a iných malignít, regeneratívnej liečby pri detskej mozgovej obrne, cukrovke I. typu alebo niektorých neurologických poruchách presvedčivo ukázali správnosť zavedenia a využitia odberu krvi pupočníka. Môžete sa rozhodnúť len vtedy, keď táto príležitosť príde pri narodení vášho dieťaťa alebo, ako to bolo v našom prípade, keď sme odobrali a dali uchovať pupočníkovú krv nášho vnúčika Nica Paldia. Rodičov – naše deti sme presviedčať nemuseli. Je pravda aj to, že nikto nechce, aby jeho dieťa postihlo niektoré z týchto ochorení. Ale ani pri najlepšej starostlivosti nemôže človek vylúčiť to, že sa ochorenie vyskytne. Práve preto sme sa pre odber pupočníkovej krvi rozhodli aj my.

MUDr. Peter Zelený
MUDr. Peter Zelený

Uskladniť pupočníkovú krv sme sa rozhodli ešte pred narodením nášho dieťaťa. Je to poistka do budúcnosti...

MUDr. Peter Mesár, Pediater
MUDr. Peter Mesár

Mám 12-ročné skúsenosti s prácou na detskej onkológii a preto viem, že pupočníková krv môže pomôcť pri liečbe určitých druhov nádorových ochorení v detskom...