Address: Bodenhof 4, 6014 Luzern, Switzerland
  Contact: +41 795 918 269

Doctor

MUDr. Robert Paldia, CSc., MUDr. Blažena Paldiová

Je to už viac ako 15 rokov, keď sme pracovali spolu s manželkou, ktorá je takisto gynekologička na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike na Šulekovej. Vtedy sa začala aj naša spolupráca a odbery pupočníkovej krvi. Výskum a skúsenosti s autológnymi a súrodeneckými (alogénnymi) transplantáciami pri liečbe leukémií, lymfómov a iných malignít, regeneratívnej liečby pri detskej mozgovej obrne, cukrovke I. typu alebo niektorých neurologických poruchách presvedčivo ukázali správnosť zavedenia a využitia odberu krvi pupočníka. Môžete sa rozhodnúť len vtedy, keď táto príležitosť príde pri narodení vášho dieťaťa alebo, ako to bolo v našom prípade, keď sme odobrali a dali uchovať pupočníkovú krv nášho vnúčika Nica Paldia. Rodičov – naše deti sme presviedčať nemuseli. Je pravda aj to, že nikto nechce, aby jeho dieťa postihlo niektoré z týchto ochorení. Ale ani pri najlepšej starostlivosti nemôže človek vylúčiť to, že sa ochorenie vyskytne. Práve preto sme sa pre odber pupočníkovej krvi rozhodli aj my.

MUDr. Erik Dosedla
MUDr. Erik Dosedla

"Odber kmeňových placentárnych buniek považujem za formu poistky do budúcnosti. Verím, že nikdy nedôjde k ich použitiu u mojich detí...

MUDr. Marcela Lancošová
MUDr. Marcela Lancošová

„Myslíme na budúcnosť syna, hoci radšej by som bola, keby sme túto krv použiť nemuseli. Zamrazené máme až dva cenné balíčky...

MUDr. Peter Suchánek
MUDr. Peter Suchánek

Pred 12 rokmi som prvýkrát experimentálne v spolupráci so Združenou tkanivovou bankou LF UPJŠ odoberal pupočníkovú krv u...

MUDr. Peter Mesár, Pediater
MUDr. Peter Mesár

Mám 12-ročné skúsenosti s prácou na detskej onkológii a preto viem, že pupočníková krv môže pomôcť pri liečbe určitých druhov nádorových ochorení v detskom...